Disclaimer

Klessebasjes met KvK-nummer 64315363 (‘Klessebasjes’) heet je welkom op www.klessebasjes.nl (‘klessebasjes.nl’). Door onze website te gebruiken, stem je in met deze disclaimer. Klessebasjes kan de inhoud van de website en deze disclaimer altijd aanpassen zonder dat je daarover bericht ontvangt.

De inhoud van onze website is door ons zorgvuldig samengesteld, je gebruikt onze website voor eigen risico. Klessebasjes zal zich naar beste vermogen inspannen om de inhoud van de website zo correct mogelijk te houden, we staan er alleen niet voor in dat onze website altijd juist of volledig zal zijn. Informatie, dus ook ons aanbod van producten en/of diensten, kan fouten omvatten of achterhaald zijn.

Klessebasjes is niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) onze website. Handelingen die je op basis van onze website of de door ons verstrekte informatie verricht, komen voor je eigen rekening en risico. Op grond van die fouten of achterhaalde informatie, kan dus ook geen overeenkomst tussen Klessebasjes en jou tot stand komen.

Klessebasjes controleert de inhoud die gebruikers van de website zelf op onze website plaatsen niet, Klessebasjes kan deze gebruikersinhoud wel aanpassen. Als je een klacht hebt, dan horen we dat graag. Dat kun je doen door je klacht over de inhoud naar info@klessebasjes.nl.

Je mag onze website gebruiken, alleen kun je geen aanspraak maken op onze Intellectuele Eigendomsrechten of die van onze licentiegevers en die van de gebruikers van onze website. Klessebasjes behoudt zich alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) de website voor. Toestemming voor het gebruik van inhoud van onze website op publiekelijk toegankelijke plaatsen kan je altijd via info@klessebasjes.nl aanvragen.

DC.01112020-november 2020