Missie en visie

Missie Klessebasjes:

Mensen met dementie als gelijkwaardige gesprekspartners zien
De missie van Klessebasjes is om mensen met dementie op een gelijkwaardige manier te betrekken in communicatie en interactie. Door ze weer een verhaal te geven en daarmee hun eigenwaarde en zelfvertrouwen te vergroten.

Visie Klessebasjes:

Gesprekken op basis van wat een persoon met dementie nog wel weet en kan
Klessebasjes wil door het aanbieden van leuke, ongedwongen, herkenbare en laagdrempelige puzzels en spelletjes, gesprekken tot stand laten komen met mensen met dementie. Gesprekken die gevoed worden door samen terug te gaan naar vroeger en die aansluiten bij de nog aanwezige belevingswereld van de persoon met dementie. Door het ophalen van persoonlijke herinneringen, krijgen mensen met dementie weer een verhaal… ze doen ertoe! Een gevoel wat hun eigenwaarde en zelfvertrouwen vergroot in een gesprek.