De toegevoegde waarde
van herinneringen ophalen

Het gericht ophalen van positieve herinneringen (reminiscentie) is belangrijk in het contact met mensen met dementie. Want als er iets is wat zij nog graag doen en kunnen, dan is het praten over hun jeugdjaren. Herinneringen uit deze tijd blijven namelijk het langst bij. Door terug te gaan naar deze tijd, krijgen mensen met dementie weer een verhaal… ze doen ertoe!

Het ophalen van herinneringen draagt bij mensen met dementie bij aan:

• Het groeien van hun zelfvertrouwen
• Het vergroten van hun eigenwaarde
• Het bewaren van hun identiteit
• Het versterken van de onderlinge band
• Het beter leren kennen van elkaar

En niet onbelangrijk… het creëert waardevolle contactmomenten. Momenten die de basis vormen voor weer nieuwe en eigen herinneringen voor jezelf!